Teckenförklaring

** = postfriskt originalgummi
*(*) = lätt spår av fastsättare
* = originalgummi med fastsättare eller spår av fastsättare
(*) = utan gummi
cert. = med fotoattest
PR = PRAKT = praktexemplar
PR-LYX = prakt-lyxexemplar
LYX= Lyxexemplar
Nummer enligt Facit.