Alltinget, luftpost

När du klickar på bilden blir den väldigt stor för att du bättre skall kunna se kvaliteten på frimärkena.

OBS! För att zooma ut ur förstorad bild trycker du på ESC.

1930 Alltinget luftpost